(UA-33684903-1)
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

The UN Human Rights Council Adopted the Outcome of the UPR of Ethiopia

Posted 9/21/2014

Statement from HRLHA, 21-09-2014
The UN Human Rights Council adopted the outcome of the Universal Periodic Review (UPR) of Ethiopia on September 19, 2014. On that date, Ethiopia was given 252 recommendations by the UN Human Rights Council member States to improve human rights infringements in the country, based on the general human rights situation assessment made to Ethiopia on May 2014 at UPR.

Read the rest of this entry »

Artistootni Oromoo Lama Hiraarsa Itoophiyaa Miliqani

Posted 9/19/2014

Image result for amiin huseen

          Haadha Shumbee (Mihret W/Maaram)                                              Amiin Huseen

Artistootni Oromoo beekamoon lama daba sanyummaarratti hundaawe  mootummaan ADWUI-Itoophiyaa isaanii fi Oromoorratti raawwatu mormuun biyyaa bahani. Diraamaa, baacoo f filmii Afaan Oormoo guddisuu keessatti qooda guddaa qabaacvhuun uummata biratti hedduu kan jaallatamtu artisti Haadha Shumbee (Mihret W/Maaram) baradheeraaf hacuuccaa, dorsiisa, midhaa gara garaa isheerra gahaa turus amma gara lubbuutti waan deemeef biyya biraatti baqachuuf dirqamate

Aadaa Oromoo fi qabeenya Oromiyaa gama weelluutiin beeksisuu keessatti hedduu kan beekamu weellisaan Oromoo Amiin Huseenis akkasuma hiraarsi itti hammaatee amma itti cimee jireenya dadhabnaan biyyaa fi bioyyee jaalatu dhiisee koolu galuuf dirqame.

Artistootni kunneen ogummaa isaaniin saba isaniif hedduu kan gumaachaa turanii fi eenyummaa Oromoo ifa baasuu keessatti gahee isaan qabaniin uummata biratti hedduu jaallatamu.

Raadiyoon Simbirtuu akka isaan dubbiftee qulqulleeffatteeti artistootni kunneen yoroo amma biyya Europe keessatti hirkannaa  siyaasaa gaafatanii jiru.

Artisti Haati Shumbee (Mihret W/maaram) diraamaa fi fiillmiifaa kan hojjettuun allatti dhimma plan haaraa magaalaa Finfinnee fi naannoof bahe yoroo barattootni Oromiyaa hiriira bahanitti mormiif weelluun kan baafte suni dabalataan mootummaa biratti daranuu ilkaan itti ciniisachiise. TV Oromiyaarrtti uffata mallattoo ODAA qabu uffattee hin dalagdu jedhmtees miidhaan isheerra gaheera.

Weellisaa Amiinis weelluu isaa haaraa baase quuqqaa sabasaa waan calaqqisiisuuf dabalataan lubbuusaa dhabamsiisuu waan maluuf biyyaa bahuuf dirqamuu Raadiyoon Simbirtuu isaanirraa qulqulleeffatteetti

Weelluu Haadha Shmbee fi Amiin wal-dura duubaan kunoo ti, caqasaa.

 https://www.youtube.com/watch?v=1-IYjSJ5Ews

http://www.youtube.com/watch?v=7pShxvj1wxo 

Oromia Participates in the 4th New World Summit- Stateless State

Posted 9/18/2014

source: Royal Flemish Theatre, Brussels

The New World Summit will be held  from 19-21 September, 2014 in the EU's capital, Brussels; said the press released from the organization. "The Oromo Nation will participate at the 3-day 4th New World Summit, with the theme “Stateless State.” The Oromo Nation will be represented by Dr. Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front (OLF) at the Summit, which will be held in the Royal Flemish Theatre of Brussels – between 19 and 21 September 2014. TheNew World Summit will focus on the current concept of the ‘State’ exploring the question to what extent the ‘State’ is still capable of representing and protecting the people’s right to self-determination in the 21st century." said Gadaa.com

The New World Summit is an artistic and political organization founded by visual artist Jonas Staal, which explores the space of art to develop parliaments for stateless politics. Taking place in a parliament built inside the Royal Flemish Theatre, this fourth Summit will host twenty representatives of ‘stateless states’ worldwide.

The 4th New World Summit, titled Stateless State, invites twenty stateless political organizations to a parliament constructed inside the Royal Flemish Theatre in Brussels. These organizations have either been denied representation by a state, or they may wish to take over an existing state, or alternatively, create a new state altogether. Confirmed speakers at the Summit include political representatives of unacknowledged, yet nonetheless operational states, such as Kurdistan, Oromia, Basque Country and Azawad. The New World Summit explores the space of art to create new political structures that enforce equal representation of acknowledged and unacknowledged states alike.

What is at stake in Stateless State, the 4th New World Summit, is the question to what extent the concept of the state is still capable of representing and protecting a peoples’ right to self-determination in the 21st century. During the three day program, representatives of stateless organizations and states will discuss the meaning, potential or obstacles that the state embodies today through five consecutive segments, titled Oppressive StateProgressive StateGlobal StateNew State and Stateless State.

The city of Brussels is today’s embodiment of the crisis of the state. It is the site of an ongoing conflict over the existence of Belgium as a federal state as well the declining supranational project of the European Union. The rise of ultranationalism, which considers the EU to be a threat, calls for a return to the nation state as the only way to regain sovereignty, control migration and secure economic prosperity. At the same time, this myth of the sovereign state itself has been dismantled through whistleblowers’ recent revelations of global systems of mass surveillance.

It is in the light of the crisis of the state that we have witnessed international uprisings and social movements these past years. It comes as no surprise that many of the mechanisms enacted against stateless states – such as denial of history, systemic persecution and terrorist blacklisting – are now being used to criminalize new social movements as well. The attack of the state against its own citizens, through mass surveillance and politics of blacklisting, indicates that today’s condition of statelessness is on the verge of becoming a collective one.

Today’s social movements are embracing stateless internationalism to engage in political models that redefine solidarities between peoples beyond mere territorial disputes. Here, statelessness is not simply a product of victimization, but the prerequisite of a necessarily new model of political organization, mobilization and action. It is through the space of art that the New World Summit sets out to define the future of thisstateless state. 

Read the rest of this entry »

Will Scottish Referendum Encourage Africa's Separatists?

Posted 9/18/2014

Many African countries have secessionist movements, partly because their borders were drawn up by colonial powers in the 19th Century. Will the Scottish referendum lead to a greater push for independence on the continent?

_77651377_013f0152-7070-4f87-92a6-50174faf2b84

Read the rest of this entry »

Seenaa Gabaabaa Aaddee Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014

Posted 9/12/2014

Madda: Oromedia, 12-09-2014

        Aadde Faaxumaa Galmoo, 1930-2014 

Qabsoo ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahuuf godhaa jiru keessatti injifannoon hamma yoonaa galmaawan heddu. Injifannoolee tana galmeeysuuf, biyya keessa qofa odoo hin taane, biyyoota alaa keessattiis wal’aansoo cimtuu tu adeemsifame. Akkuma kan biyya keessaatti, wal’aansooleen biyya alaatti godhamaniis seenaa if dandaye qabu.

Read the rest of this entry »

Essence of the Scottish Referendum in the Eyes of an Oromo Nationalis

Posted 9/10/2014

By Boruu Barraaqaa (September. 09/ 2014)

It is obvious that both supporters and opponents of Oromian independence in Ethiopia are watching carefully what is going on in the UK. Both political entities have their own reasons for their respective wishes. Some Abyssinian elites could ridiculously try to resemble their cause to that of English elites, who were in the forefront of building the great nation, UK. However, there is no factual resemblance between the savage invaders from Abyssinia and the most civilized, prosperous and the leading democratic nation in the world. In spite of the fact that the British were once the brutal colonialist rulers in the world history, I don’t judge them by their history of yesterday in this context, but by who they are and what they are contributing for the betterment of our world today.

Read the rest of this entry »

Walaloo: Murannoon Haa Kaanu!

Posted 9/10/2014

Marsimoonaa tin, 09-09-14

Rooba keessa dhukkee kaasuun wahi jirtii
Sabaaf kan if kanne lubbuusaa takkittii
Goonni dirree jiraa hin riphne manattii
Kunneen 'facebook' gubbaa olola afuuftii
Gurratti hin qicannu lola interneetii
Dubbii tana dhiisaa sossoo'aa qabsotti!

Goota numa garree goottan goota caalu
Kan duratti bahee diinasaa haleelu,
Oromummaa dhugaan kanneen lubbuu dhabe
Yoom deeraa keessaa afaaniin lallabee?

Jajjaboo sabaa gootoowwan Aanolee
Ilmaan Murti Guutoo kanneen guyyaa kalee
Dura dhaabbachuun warreen diinaan lole
Diina girgireeysan sodaaf garan-gallee
Gootummaa isaanii arra ni wallaallee?

Ka'aa wal kakaasaa qabsoon 'facebook' dharaa
Lubbuu teenya sabaaf kennuu nurra jiraa
Fakkeenya goradhu akka Waaqoof Jaarraa
Dhugaadhaan hoojjadhu dhiisi dubbii garaa.

Hanga yoom jiraanna jireenya gadadoo?
Onneedhan horadhe tan Haaji Aadam Saaddoo
Gootichan yaadadhee akka Taaddee Birruu
Yeroon teenya amma tokkummaan hiriirru!

Bosona Baaleetiif amnaaf karaa bu'ee
Gaara Mul'ataatti kutannoonin ka'ee
Ekeraa na yaame,tan Hundeef Elemoo
Kutaa kudha tokko yaa ilmaan Oromoo...
Maaliif callifna ree sossoo'aa yaa qomoo!

Hanga yoomi dhiiroo kijiba afuufuun?
Afaanuma duwwaa teenyee wal sossobuun?
An tiyyaa muradhee ka'aa haa sossoonuu
Biyya teenya Oromiyaa harkatti haa galfannuu!!
Biyya teenya Oromiyaa harkatti haa galfannuu!!

Irreechi Mallattoo Tokkummaa Keenyaa ti!

Posted 9/1/2014

Seenaa Y. G 92005) tiin, 01-09-2014

Addunyaan keessa jiraannu kun, irra jireessa Seenaa Abbooti Biyyaa Saamanii kan kooti jechuun waan nu dursaniif malee, Itoophiyaanis taatu Addunyaan biraa akka nu duuba jiran ragaalee hedduu tarrisuu dandeenya. Har’a Gabrummaa jala waan jirruuf, haqa kana fudhachiisuun ni ulfaata ta’a. 

Read the rest of this entry »

Arresting and Torturing of Oromo Women and Youth does not Stop the Struggle of the Oromo People for Justice and Freedom

Posted 8/30/2014

Statement of the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa)

29-08-2014

Qeerroo EditQeerroo Edit

 

The Tigrayan minority TPLF-led Ethiopian regime has continued arresting and torturing of the Oromo nationals in an attempt to stop the struggle of the Oromo nation for freedom, democracy and justice. Currently, the atrocities committed by this regime on innocent Oromo civilians have been escalated to unimaginable scale. Hundreds of Oromo students, teachers, farmers, daily labourers, and civil servants are languishing in prisons located at several places in Oromia. The overwhelming majority of those who are sent to detention centres are subjected to severe and inhuman torture. Some have died in prison cells or thrown out of jail and left to die in hospital simply because they couldn’t stand the torture. Oromo nationalists Wako Tola (teacher), Usmayyo Musa (singer), Alamayehu Gerba (handicapped university student), Nimona Tilahun (former University student), Tesfahun Chemeda (engineer), Aslan Hassan (university student), and many others are all killed by the regimes police as a direct result of torture while in prison cells. Those who survive the brutal torture will be subjected to trumped-up charges and will be brought to judges of the kangaroo court of the regime. Before bringing to the court false witnesses are prepared and “evidence” is planted at their homes by the regimes police and convicted based on these fake testimony and made-up and planted “evidence”. Others are kept in prison indefinitely without any charge at all. In few cases judges render a “not-guilty” verdict after the prisoners have already spent several years in jail and let them go “free”. In some of such cases the police arrests them back before they even leave the court house and prepare other made-up charges. This has been a well-known and established norm of the judiciary system of the current regime in Ethiopia. Oromo students are subjected to such police brutality and unjust judicial process and branded as “terrorists” for no crime other than raising the rightful and legitimate questions of the Oromo people in a peaceful and non-violent manner. It is not an exaggeration if we say this regime in Finfinne (Addis Ababa) is a mafia regime, brutal than the former apartheid regime of South Africa.

Read the rest of this entry »

Waliin Waliif – Together for Each Other in Oromia!

Posted 8/28/2014

Waliin Waliif – Together for Each Other in Oromia! 

 

Background 
Since 1991 the TPLF have predominantly controlled government power in the country resulting in over 40,000 Oromo’s being unjustly detained and their lives destroyed. Retired Oromo elders, mothers, teenagers and children with their families are among the thousands of innocent Oromo civilians unlawfully imprisoned for long periods, with many losing their lives in prison as the result of a lack of adequate treatment and torture. Other Oromo civilians, counted in thousands, including farmers, business people, teachers, students and professionals have had their properties confiscated, lost their jobs and risked uncertain life in their homeland. 

On top of all these atrocious situations, the systematic complication of due legal process- such as high lawyer costs, prevent the Oromo detainees from accessing lawyers and bringing their case to hearing in the court system. Thousands of Oromo released from years of prison have fled to different countries and suffer in various refugee camps. By taking all these factors into account, and to support these victims as much as possible this “Waliin-Waliif” – literally ‘ Together for Each Other’ project has been established.

Goals: 
Assist Oromo detainees forgotten in prison for many years and still unable to access lawyers due to financial difficulties. Provide close and devoted support to Oromo children, those whose parents are in detention, through sending them to school as well as encouraging them in dealing with their daily hardship. Follow up and provide the necessary and possible support to Oromo detainee families suffering in the country. 

- Support Oromo detainees released from prison that have fled the country and are sheltered in various refugee camps in neighbouring countries. 

- Support those who have been physically injured or suffer illness from detention due to poor treatment. 

- Support Oromo girls and women in need of special and additional support in detention. 
Objectives:

Continuously report the ongoing suffering of the Oromo community in Ethiopia, to members of the Oromo diaspora around the world. Designating and engaging individuals living in various countries for the succession of ‘ Waliin Waliif’ Together for Each Other objectives. To empower Oromo who have been released from detention (particularly Oromo ladies), to be the achievers and leaders

Contact info:  walii.waliif1@gmail.com 
Waliin Waliif!

ETHIOPIA: Arrests and Detentions of Oromo Students Continued

Posted 8/27/2014

HRLHA – Press Release

August 27, 2014

HRLHA Fine

While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromo following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. The renewed violence by government forces against Oromo nationals started particularly following what was termed as “Lenjii Siyaasaa” (literally meaning “political training) that has targeted Oromo Students of higher educational institutions and has been going on in the past two weeks in different parts of Oromia.

Read the rest of this entry »

Naqamte: Diddaan Barattootaa Itti Fufe. Mootummaan Barataa 1 Ajjeesee, 800+ Ukkaamse

Posted 8/27/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madda: QBO, 27 Hagayyaa, 2014

Mootummaan leenjii siyaasaaf jecha barattoota godinoota 4, Wallagga: Bahaa, Dhihaa, Horroo Guduruu fi Qeellam irraa Yuniversiti wallaggaa, Naqamteetti waliti qabee ture.

Barattootni fi dabballootni osoo walii hin galiin waraanaan tikfamaa haga gaafa Hagayyaa 26, 2014tti wal-atakaraa turani.

Gaafa Hagayyaa 26, 2014 irraa kaasee garuu barattooni leenjii mootumaa didani, gaaffiin keenya hanga nuuf deebi'utti jechuun. Halkansaa waraannii addaa, Agaazii, mooraa fi bakka ciisaa barattootaa seenee dhukaasa bane. Barattootnis gamtaan dhaadhannoo fi sirba warraaqsaa dhageessisaa bulani.

Waraanni meeshaan, barattootni dhagaan wal-lolaa bulani, Naqamteenis mooraa waraanaa fakkaatteetti, akka gabaasa Qeerroo Bilisumaa Oromoo fi maddeen garagaraatti.

 Mootumaan barataa Oromoo 1 rasaasaan ajjeesee, barattoota 800 caalan ukkaamsee bakkii fi halli isaan keessa jiran hin beekamne. 

"ABO"n Kaayyoo Uummata Oromoo Malee, Hayyama Daldalaa Miti!

Posted 8/27/2014

SEENAA Y.G (2005) tiin, 26-08-2014

Addi Bilisummaa Oromoo  bu’aa ba’ii Ulfaataa fi Daandii dheeraa keessa dabree har’a ga’uuf, Wareegama Ilmaan Oromoo qaqqaalii nu gaafateera. Wareegamni qaqqaaliin kafalaman, har’a ga’uu “ABO” kan nuuf mirkaneessu qofa osoo hin taanee, Kaayyoo isaa akka galmaan ga’u illee nu dhugeessa. Har’a seenaa ABOn keessa dabree hundeessitootaa fi warra lubbuu fi jireenya isaanii wareeganii isa jiraachisan irraa kan gaafannu hin qabnu. Seenaa fi Kaayyoon ABO yoo xiqqaate dhaloota sadii keessa jiraachuun hin shakkisiisu. 

Read the rest of this entry »

Ambo: Barattootni Leenjii Siyaasaaf Waamaman gaaffii Mirga Sabaa kaasani

Posted 8/21/2014

Barattootni godina Shawaa-dhifaa fi Hororo-Guruu Wallaggaarraa leenjii Siyaasaaf Yuniversitii Ambootti waamaman kan dursu gaafii mirgaa ti jedhani.

Barattooni kunneen gaafa Hagayya 20, 2014 magaalaa Amboo keessa naannahuun Oromoo hidhuu, ajjeesuu fi saamuun haadhaabbatu! Barattootni hidhaman haa hiimakani, Oromoon abbaa biyyaa tahee osoo jiruu halagaan dhiitamuun haa dhaabbatuu fi kan biroo dhaadhannoo dhageessisaa oolani. 

FDG marsaa 2ffaaf dhohe kana uummanni magaala Amboo deeggareera jedhu maddeen ijaan argan.

Barattootni kunneen mootummaan leenjii siyaasaa jedhee aanota godina Sh/Dhihaa fi godina H/G/W, aanaa Jimmaa Raaree fi Guduruutii kan walitti qabe ture.

Magaalaan Amboo waraanaa fi humna tikaan muddamtee jirti. Hanga ammaatti miidha fi hdihaan jiraachuu nu hin geenye.

Guyyaa 1tti Shawaa Bakka 3tti konkolaataan Garagale, Barattootni Oromoo madaahani

Posted 8/21/2014

Leenjii siyaasaa mootummaanf gara yuniversitiilee sadiitti geeffamaa kan turan barttoonni Oromoo  Roobii madaahani. Sababiinsaas konkolaataan isaan fe'ee deemu garagaleetu.

Godina shawaa-dhihaa, Amboo fi naannoosheetii humnaan fe'amanii leenjiif gara Jimmaa kan deemaa turan barattooni, gaafa 20 Hagayyaa, 2014 konkolaatan Walisootti garagalee ijoolleen 20 madaahan mana yaalaa Walisoo seenani.

Gindabarat irraammoo gara Ambootti barattoota fe'anii kan deemaa turan konkolataan lama garagalanii ijoolleen akka jiranitti madaahaniiru, maddi keenya akka jedhetti. Bakkisaa fi namni meeqa akka madaahan nu geenye.

Shawaa-kaabaatii barattoota fe'ee gara Adaamaatti kan deemu immoo Cancootti garagalle,

miidhaan gahe hin beekamne. 

Yuniversitii Wallaggaa: Leenjiin barattootaa osoo hin eegaliin fashale

Posted 8/21/2014

Leenjii siyaasaaf gara Yunversitii Wallaggaa kan seenan barattoonni Oromoo dabballoota waliin walii-galuu dadhabani. Gaaffii barattootni kaasaniif dabballoonni deebisuu hin dandeenyu jennaan, kan humna hin qabne waliin hin marihannu jechuu galma leenjii dhiisanaii bahani, Naqamtetti.

    Yuuniversitii Wallaggaa

Barattootni Yunversitii Wallaagaa Naqamatetti wal-gahan, 'yoroo boqonnaa fi tibba itti maatii kenya gargaarrutti waan nu waamtraniif, dursa durgoon yoo nuuf kenname malee wal-gahii hin teenyu"jdhani. Dabballoonni Dh. D.U.O. immoo kana gochuuf humnasaa hin qabnu jennaan barattootni kan kana gochuu hin dandeenye waliin marihachuu hin daneenyu jechuun dhiisanii yaa'ani jedhe maddi Simbirtuu.

Damee Gimbiittis gaaffiin wal-fakkaataan kaée, dabballoonni tole ni kafallaa jedhanii qaboo leenjii isaanii wayita beeksisan barattootni Oromoos "dhimmii kaartaa magaalaa Finfinnee nuuf qabamee irratti akka marihannu feena"jedhanii qaboo dhiheeffatani. Dabballoonni kana gochuu hin dandeenyu jennaan walii-galteen dhibe. Hanga gaafa 20-08-2014tti leenjiin hin eegalle, akka madda keenya keessaatti. 

Egypt announces 'new vision' for Ethiopia's dam

Posted 8/19/2014

Egypt's Irrigation Minister Hossam El-Moghazi told privately owned Mehwar channel that Egypt has a new "vision" regarding Ethiopia's planned Grand Renaissance Dam ahead of another round of talks in the Sudanese capital.

In a phone interview, El-Moghazi said the Egyptian delegation will head to Khartoum on 24 August for two days of discussions.

"Egypt has a new vision, that will not affect Egypt's water share, and we are expecting that the other party responds to it," said El-Moghazi.

Read the rest of this entry »

Ethiopian athletes planned to seek asylum

Posted 8/19/2014

Source: The Associated Press, 18-08-2014

EUGENE — One of four Ethiopian athletes who went missing during an international track meet in Eugene told a police officer all of them plan to seek asylum in the United States, according to a newly released University of Oregon police report.

Amanuel Abebe, 17, told the police officer that he and three others on the Ethiopian track team, who are 18, planned to apply for asylum at a U.S. immigration office in Portland on July 28, The Register-Guard reported Sunday.

The runners were reported missing from the World Junior Championships in Eugene over the July 26-27 weekend, fueling some speculation at the time that they were planning to seek political asylum in the U.S.

Three of the athletes were found with acquaintances in Beaverton.

The fourth, Zeyituna Mohammed, was found with acquaintances in Federal Way, Washington.

Mohammed, 18, told a local police officer through an interpreter that she may seek asylum. Ethiopia has seen significant political turmoil and human rights abuses in recent years, and Mohammed said she is afraid to return there, the newspaper reported.

Read the rest of this entry »

The Oromo Struggle: A generation, Fearless of Death and Detention, will Crumple Mountains

Posted 8/19/2014

By Firehiwot Guluma Tezera, source: gadaa.com, 17-08-14

Firehiwot Guluma Tezera

    Firehiwot Guluma tezera

There is an Ethiopian saying, “one would lose what one has in the hand while reaching for more from the upper shelf.” While this selfish individual tries to get hold of more, what one has already have will be scattered all over the place. Lately, in the Habesha camp, fear has spread, and uneasiness has increased likewise.

Soothing, warnings, rebuking, and many others had been tried. Unfortunately, they try to tell us that the source of their problem is the national struggle of the Oromo people. In reality, the aim and goal of the struggle of the Oromo people is to get rid of authoritarian rulers, and thus, to achieve the right to self-determination for the Oromo people – based on international regulations and laws.

Read the rest of this entry »

Adaamaa: KGG Dh.D.U.O. Qorannoon Wal-muddeera. Miseensummaa kan Mulqamanis Jiru.

Posted 8/16/2014

Opdo.PNG

          Faajjii Dh.D.U.O

Dirqama ADWUIn dabarseen Biaden Amahaaraa fi OPDOn wal-duraa duubaan obbo Dammaqaa Mekonnin fi obbo Muktar Kadiriin Bahirdaarii fi Adaamaatti qoratamaa jiru.

Maddeen Simbirtuu Adaamaa akka jettutti, torbee tokkoof qorannoorra kan turan koreen giddu-gala (KGG) Dh.D.U.O. wal-jeeqaa jiru.

Qorannoo sana irratti ati ABO dha, FDG Ebla ka'e keessaa harka qabdaa fi dhimma Master Plan FF ni mormita waliin jechaa bahani.

Adda addummaan isaan jiduu jirus bifa garee kan qabuu fi daranuu hammaachaa jira. Dabballoonni godinaalee gaaffiilee sabboonummaa fi mirga saba Oromoo tiksu ciminaan kaasaa jiru jedha maddi kuni.

 Qorannicha kan hoogganan obbo Murtar Kadir, bu'aa hojii dabballoota isaanii qabxii A, B,C,D jechuun kennaniiru. Ulaagaan qabxii kanaas amanamummaa fi ilaalcha dhiphummaaraa fagaachuu kan jedhu ture.

Ilaalcha ABo qabduu fi mormii plan magaala FFn wal-qabatee ka'e irratti waan gaha ahin dalagne jedhamani obbo Geetaachoo Olii fi obbo Abdoo kan jedhamn miseensummaa dhaaba isaanii haqameera. Obbo Geetachoon humna tikaa keessa turani.

 Jeequmsii fi adda addummaan cimnaan qorannoon suni osoo hin xumuramiin bakka wal-gahii gara Shaashaa manneetti jijjirratani. 

Oromo Athletes Won the Sovereign Rother Fair Run in Germany

Posted 8/16/2014

Source:http://www.Ayyaantuu.com , 13 August, 2014

Oromo Athletes performed superb in Roth, Bayern, Germany on Sunday, August 10, 2014. Athlete Tulu Wodajo Addisu, with OLF flag on his shirt (214), finished first, while Etana Getachew finished second and Badhane Gamachu fourth.

 What is the competition doing? Joseph Katib (number 208) risked shortly after starting a glance over at Tulu Wodajo Addisu (214) of the then but quickly settles from the field.

 

What is the competition doing? Joseph Katib (number 208) risked shortly after starting a glance over at Tulu Wodajo Addisu (214) of the then but quickly settles from the field.

 What is the competition doing? Joseph Katib (number 208) risked shortly after starting a glance over at Tulu Wodajo Addisu (214) of the then but quickly settles from the field.

Washington DC: the Oromo demonstrate against the Ethiopian govt's humanrights violation

Posted 8/10/2014

Prof. Asmerom Legesse talks about "Gadaa & Beyond": significances of the Gadaa System for future Oromia Republic in the Horn of Africa

Posted 8/9/2014

Part 1                                                                                    part 2

Oromticha: Tasfaye Gebreab ni Dubbate

Posted 8/5/2014

Frankfurt: Hawaasni Oromoo Biyoota Europe Garagaraa keessaa, QBO fi ABO Daranuu ni Cimsina Jedhani

Posted 8/4/2014

Oromootni Europe keessa jiraatan gaafa 1 Hagayya, 2014 ummanni Oromoon Itoophiyaatiin koloneeffatameerra, nuti Habshaas miti jedhani.

Gabrummaa jalaa bahuufis ABO fi WBO cinaa dhaabbachuun qabsoo bilisumaa Oromoo waan danda'aniin timmisuuf walii galani.

             Wal-gahii hawaasa Oromoo Europe, Germany, Frankfurt, 01 Hagayya, 2014

Wal-gahii Frankfurt sana irratti dhimmootni hedduu barumsii kennameera.

Obbo Bakar Yusuuf maata-duree "QOODA OROMOOTA BIYYA AMBAA" jedhu keessati, Oromotni biyya ambaa jiran "Oromoota biyya keessatti mootummaa gabrooffataa Itoophiyaa dhufaa dabraatiin, dabaree ajjeefamaa, hidhamaa fi lafti irraa samamaa yoona gaheef, bakka jirutti sagalee dhageessisuu fi ambaasaddara ta'uutu irraa eegama" jedhani.

Dr. Alamaayyoo Kumsaa, saammicha lafaa Oromoo irratti qorannoo dhiheessaniin, imaammatni gurgurtaa laafaa Itoophiyaa, imaammata lafa uummata qawween bitamaa jiruu saamuu ti jedhani. Addattimmoo lafa Oromo fi saboota cunqurfamoo impaayeritti keessaa saamuun hiyyoomsee, lafarraa buqqisaa fi naannoo faalessaa jira jedhani. Kan itti duroomaa jirus warra Tigraayii fi sooressoota ambaa ti jedhani.

Dr. Gizaachoo Teessoo, sagantaa Pilaanii qindaawaa magaalaa FF fi naannoo ishee irratti barumsa kennani. Dr Gizachoon kaartaan haaraa suni akka mootumaan jedhutti misooma kan fidu osoo hin taane Oromoota naannoo kan hiyyoomsee lafarraa buqqisu, seenaa, aadaa, dudhaa, safuu, amantaa fi hambaa Oromoo kan baleessee  halagaa duroomsu dha jedhani.

Dura taa'aan hawaasa Oromoo Frankfurt Dr. Tarrafaa G/tsadiqi, karaa ABO cimee galiin qabsoo bilisummaa Oromo galma gahuu dandahurratti yaada kennaniiru. kana malees hawaasni isaani QBO fi Oromoota biyya keessaa rakkachaa jiran cinaa dhaabbachuuf tattaaffi gochaa jiru ibsani.

Hiraarsa mana hidhaa Impaayera Itoophiya akeessatti Oromoorra gahuu fi FDG qeerroon deemaa jiru irratti Caalaa Haayiluu fi Guddataa Shuubeetiin wal-duraa duubaan hirmaattotaaf ibsi kennameera.

Qooda dubartootnii fi shammarreen Oromoo QBO keessatti qaban guddaa ta'uu isaa aadde Ilillii fi Falmattuun bifa hirmmaattota onnachiisuun ibsa kennani.

Dhumarratti haala yoroo fi adeemsa QBO irratti miseensi KHR-ABO, Dr. Dagafaa Abdiisaatiin ibsi erga kennamee booda marii, yaadaa fi gaaffiin hirmmaattotaatiin itti fufe.

Haga barii sa'aa 06tti weellisaa Haayiluu Kitaabaa uummata bohaarssaa bule. Lakkofsi Oromoota biyyaa Germany, Sweeden, Norwey, UK, Netherlands, fi Switzerland irra qooda fudhatanii hedduu dha. Harki caalaan hirmaattotaa dargaggoota yoroo ta'an, onnee guutuun irraa qooda fudhachaa fi ijaaramuun gara QBO itti makamuu akka fehan ibsachaa turani.