(UA-33684903-1)
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ETHIOPIA: Arrests and Detentions of Oromo Students Continued

Posted 8/27/2014

HRLHA – Press Release

August 27, 2014

HRLHA Fine

While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromo following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. The renewed violence by government forces against Oromo nationals started particularly following what was termed as “Lenjii Siyaasaa” (literally meaning “political training) that has targeted Oromo Students of higher educational institutions and has been going on in the past two weeks in different parts of Oromia.

Read the rest of this entry »

Naqamte: Diddaan Barattootaa Itti Fufe. Mootummaan Barataa 1 Ajjeesee, 800+ Ukkaamse

Posted 8/27/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madda: QBO, 27 Hagayyaa, 2014

Mootummaan leenjii siyaasaaf jecha barattoota godinoota 4, Wallagga: Bahaa, Dhihaa, Horroo Guduruu fi Qeellam irraa Yuniversiti wallaggaa, Naqamteetti waliti qabee ture.

Barattootni fi dabballootni osoo walii hin galiin waraanaan tikfamaa haga gaafa Hagayyaa 26, 2014tti wal-atakaraa turani.

Gaafa Hagayyaa 26, 2014 irraa kaasee garuu barattooni leenjii mootumaa didani, gaaffiin keenya hanga nuuf deebi'utti jechuun. Halkansaa waraannii addaa, Agaazii, mooraa fi bakka ciisaa barattootaa seenee dhukaasa bane. Barattootnis gamtaan dhaadhannoo fi sirba warraaqsaa dhageessisaa bulani.

Waraanni meeshaan, barattootni dhagaan wal-lolaa bulani, Naqamteenis mooraa waraanaa fakkaatteetti, akka gabaasa Qeerroo Bilisumaa Oromoo fi maddeen garagaraatti.

 Mootumaan barataa Oromoo 1 rasaasaan ajjeesee, barattoota 800 caalan ukkaamsee bakkii fi halli isaan keessa jiran hin beekamne. 

"ABO"n Kaayyoo Uummata Oromoo Malee, Hayyama Daldalaa Miti!

Posted 8/27/2014

SEENAA Y.G (2005) tiin, 26-08-2014

Addi Bilisummaa Oromoo  bu’aa ba’ii Ulfaataa fi Daandii dheeraa keessa dabree har’a ga’uuf, Wareegama Ilmaan Oromoo qaqqaalii nu gaafateera. Wareegamni qaqqaaliin kafalaman, har’a ga’uu “ABO” kan nuuf mirkaneessu qofa osoo hin taanee, Kaayyoo isaa akka galmaan ga’u illee nu dhugeessa. Har’a seenaa ABOn keessa dabree hundeessitootaa fi warra lubbuu fi jireenya isaanii wareeganii isa jiraachisan irraa kan gaafannu hin qabnu. Seenaa fi Kaayyoon ABO yoo xiqqaate dhaloota sadii keessa jiraachuun hin shakkisiisu. 

Read the rest of this entry »

Ambo: Barattootni Leenjii Siyaasaaf Waamaman gaaffii Mirga Sabaa kaasani

Posted 8/21/2014

Barattootni godina Shawaa-dhifaa fi Hororo-Guruu Wallaggaarraa leenjii Siyaasaaf Yuniversitii Ambootti waamaman kan dursu gaafii mirgaa ti jedhani.

Barattooni kunneen gaafa Hagayya 20, 2014 magaalaa Amboo keessa naannahuun Oromoo hidhuu, ajjeesuu fi saamuun haadhaabbatu! Barattootni hidhaman haa hiimakani, Oromoon abbaa biyyaa tahee osoo jiruu halagaan dhiitamuun haa dhaabbatuu fi kan biroo dhaadhannoo dhageessisaa oolani. 

FDG marsaa 2ffaaf dhohe kana uummanni magaala Amboo deeggareera jedhu maddeen ijaan argan.

Barattootni kunneen mootummaan leenjii siyaasaa jedhee aanota godina Sh/Dhihaa fi godina H/G/W, aanaa Jimmaa Raaree fi Guduruutii kan walitti qabe ture.

Magaalaan Amboo waraanaa fi humna tikaan muddamtee jirti. Hanga ammaatti miidha fi hdihaan jiraachuu nu hin geenye.

Guyyaa 1tti Shawaa Bakka 3tti konkolaataan Garagale, Barattootni Oromoo madaahani

Posted 8/21/2014

Leenjii siyaasaa mootummaanf gara yuniversitiilee sadiitti geeffamaa kan turan barttoonni Oromoo  Roobii madaahani. Sababiinsaas konkolaataan isaan fe'ee deemu garagaleetu.

Godina shawaa-dhihaa, Amboo fi naannoosheetii humnaan fe'amanii leenjiif gara Jimmaa kan deemaa turan barattooni, gaafa 20 Hagayyaa, 2014 konkolaatan Walisootti garagalee ijoolleen 20 madaahan mana yaalaa Walisoo seenani.

Gindabarat irraammoo gara Ambootti barattoota fe'anii kan deemaa turan konkolataan lama garagalanii ijoolleen akka jiranitti madaahaniiru, maddi keenya akka jedhetti. Bakkisaa fi namni meeqa akka madaahan nu geenye.

Shawaa-kaabaatii barattoota fe'ee gara Adaamaatti kan deemu immoo Cancootti garagalle,

miidhaan gahe hin beekamne. 

Yuniversitii Wallaggaa: Leenjiin barattootaa osoo hin eegaliin fashale

Posted 8/21/2014

Leenjii siyaasaaf gara Yunversitii Wallaggaa kan seenan barattoonni Oromoo dabballoota waliin walii-galuu dadhabani. Gaaffii barattootni kaasaniif dabballoonni deebisuu hin dandeenyu jennaan, kan humna hin qabne waliin hin marihannu jechuu galma leenjii dhiisanaii bahani, Naqamtetti.

    Yuuniversitii Wallaggaa

Barattootni Yunversitii Wallaagaa Naqamatetti wal-gahan, 'yoroo boqonnaa fi tibba itti maatii kenya gargaarrutti waan nu waamtraniif, dursa durgoon yoo nuuf kenname malee wal-gahii hin teenyu"jdhani. Dabballoonni Dh. D.U.O. immoo kana gochuuf humnasaa hin qabnu jennaan barattootni kan kana gochuu hin dandeenye waliin marihachuu hin daneenyu jechuun dhiisanii yaa'ani jedhe maddi Simbirtuu.

Damee Gimbiittis gaaffiin wal-fakkaataan kaée, dabballoonni tole ni kafallaa jedhanii qaboo leenjii isaanii wayita beeksisan barattootni Oromoos "dhimmii kaartaa magaalaa Finfinnee nuuf qabamee irratti akka marihannu feena"jedhanii qaboo dhiheeffatani. Dabballoonni kana gochuu hin dandeenyu jennaan walii-galteen dhibe. Hanga gaafa 20-08-2014tti leenjiin hin eegalle, akka madda keenya keessaatti. 

Egypt announces 'new vision' for Ethiopia's dam

Posted 8/19/2014

Egypt's Irrigation Minister Hossam El-Moghazi told privately owned Mehwar channel that Egypt has a new "vision" regarding Ethiopia's planned Grand Renaissance Dam ahead of another round of talks in the Sudanese capital.

In a phone interview, El-Moghazi said the Egyptian delegation will head to Khartoum on 24 August for two days of discussions.

"Egypt has a new vision, that will not affect Egypt's water share, and we are expecting that the other party responds to it," said El-Moghazi.

Read the rest of this entry »

Ethiopian athletes planned to seek asylum

Posted 8/19/2014

Source: The Associated Press, 18-08-2014

EUGENE — One of four Ethiopian athletes who went missing during an international track meet in Eugene told a police officer all of them plan to seek asylum in the United States, according to a newly released University of Oregon police report.

Amanuel Abebe, 17, told the police officer that he and three others on the Ethiopian track team, who are 18, planned to apply for asylum at a U.S. immigration office in Portland on July 28, The Register-Guard reported Sunday.

The runners were reported missing from the World Junior Championships in Eugene over the July 26-27 weekend, fueling some speculation at the time that they were planning to seek political asylum in the U.S.

Three of the athletes were found with acquaintances in Beaverton.

The fourth, Zeyituna Mohammed, was found with acquaintances in Federal Way, Washington.

Mohammed, 18, told a local police officer through an interpreter that she may seek asylum. Ethiopia has seen significant political turmoil and human rights abuses in recent years, and Mohammed said she is afraid to return there, the newspaper reported.

Read the rest of this entry »

The Oromo Struggle: A generation, Fearless of Death and Detention, will Crumple Mountains

Posted 8/19/2014

By Firehiwot Guluma Tezera, source: gadaa.com, 17-08-14

Firehiwot Guluma Tezera

    Firehiwot Guluma tezera

There is an Ethiopian saying, “one would lose what one has in the hand while reaching for more from the upper shelf.” While this selfish individual tries to get hold of more, what one has already have will be scattered all over the place. Lately, in the Habesha camp, fear has spread, and uneasiness has increased likewise.

Soothing, warnings, rebuking, and many others had been tried. Unfortunately, they try to tell us that the source of their problem is the national struggle of the Oromo people. In reality, the aim and goal of the struggle of the Oromo people is to get rid of authoritarian rulers, and thus, to achieve the right to self-determination for the Oromo people – based on international regulations and laws.

Read the rest of this entry »

Adaamaa: KGG Dh.D.U.O. Qorannoon Wal-muddeera. Miseensummaa kan Mulqamanis Jiru.

Posted 8/16/2014

Opdo.PNG

          Faajjii Dh.D.U.O

Dirqama ADWUIn dabarseen Biaden Amahaaraa fi OPDOn wal-duraa duubaan obbo Dammaqaa Mekonnin fi obbo Muktar Kadiriin Bahirdaarii fi Adaamaatti qoratamaa jiru.

Maddeen Simbirtuu Adaamaa akka jettutti, torbee tokkoof qorannoorra kan turan koreen giddu-gala (KGG) Dh.D.U.O. wal-jeeqaa jiru.

Qorannoo sana irratti ati ABO dha, FDG Ebla ka'e keessaa harka qabdaa fi dhimma Master Plan FF ni mormita waliin jechaa bahani.

Adda addummaan isaan jiduu jirus bifa garee kan qabuu fi daranuu hammaachaa jira. Dabballoonni godinaalee gaaffiilee sabboonummaa fi mirga saba Oromoo tiksu ciminaan kaasaa jiru jedha maddi kuni.

 Qorannicha kan hoogganan obbo Murtar Kadir, bu'aa hojii dabballoota isaanii qabxii A, B,C,D jechuun kennaniiru. Ulaagaan qabxii kanaas amanamummaa fi ilaalcha dhiphummaaraa fagaachuu kan jedhu ture.

Ilaalcha ABo qabduu fi mormii plan magaala FFn wal-qabatee ka'e irratti waan gaha ahin dalagne jedhamani obbo Geetaachoo Olii fi obbo Abdoo kan jedhamn miseensummaa dhaaba isaanii haqameera. Obbo Geetachoon humna tikaa keessa turani.

 Jeequmsii fi adda addummaan cimnaan qorannoon suni osoo hin xumuramiin bakka wal-gahii gara Shaashaa manneetti jijjirratani. 

Oromo Athletes Won the Sovereign Rother Fair Run in Germany

Posted 8/16/2014

Source:http://www.Ayyaantuu.com , 13 August, 2014

Oromo Athletes performed superb in Roth, Bayern, Germany on Sunday, August 10, 2014. Athlete Tulu Wodajo Addisu, with OLF flag on his shirt (214), finished first, while Etana Getachew finished second and Badhane Gamachu fourth.

 What is the competition doing? Joseph Katib (number 208) risked shortly after starting a glance over at Tulu Wodajo Addisu (214) of the then but quickly settles from the field.

 

What is the competition doing? Joseph Katib (number 208) risked shortly after starting a glance over at Tulu Wodajo Addisu (214) of the then but quickly settles from the field.

 What is the competition doing? Joseph Katib (number 208) risked shortly after starting a glance over at Tulu Wodajo Addisu (214) of the then but quickly settles from the field.

Washington DC: the Oromo demonstrate against the Ethiopian govt's humanrights violation

Posted 8/10/2014

Prof. Asmerom Legesse talks about "Gadaa & Beyond": significances of the Gadaa System for future Oromia Republic in the Horn of Africa

Posted 8/9/2014

Part 1                                                                                    part 2

Oromticha: Tasfaye Gebreab ni Dubbate

Posted 8/5/2014

Frankfurt: Hawaasni Oromoo Biyoota Europe Garagaraa keessaa, QBO fi ABO Daranuu ni Cimsina Jedhani

Posted 8/4/2014

Oromootni Europe keessa jiraatan gaafa 1 Hagayya, 2014 ummanni Oromoon Itoophiyaatiin koloneeffatameerra, nuti Habshaas miti jedhani.

Gabrummaa jalaa bahuufis ABO fi WBO cinaa dhaabbachuun qabsoo bilisumaa Oromoo waan danda'aniin timmisuuf walii galani.

             Wal-gahii hawaasa Oromoo Europe, Germany, Frankfurt, 01 Hagayya, 2014

Wal-gahii Frankfurt sana irratti dhimmootni hedduu barumsii kennameera.

Obbo Bakar Yusuuf maata-duree "QOODA OROMOOTA BIYYA AMBAA" jedhu keessati, Oromotni biyya ambaa jiran "Oromoota biyya keessatti mootummaa gabrooffataa Itoophiyaa dhufaa dabraatiin, dabaree ajjeefamaa, hidhamaa fi lafti irraa samamaa yoona gaheef, bakka jirutti sagalee dhageessisuu fi ambaasaddara ta'uutu irraa eegama" jedhani.

Dr. Alamaayyoo Kumsaa, saammicha lafaa Oromoo irratti qorannoo dhiheessaniin, imaammatni gurgurtaa laafaa Itoophiyaa, imaammata lafa uummata qawween bitamaa jiruu saamuu ti jedhani. Addattimmoo lafa Oromo fi saboota cunqurfamoo impaayeritti keessaa saamuun hiyyoomsee, lafarraa buqqisaa fi naannoo faalessaa jira jedhani. Kan itti duroomaa jirus warra Tigraayii fi sooressoota ambaa ti jedhani.

Dr. Gizaachoo Teessoo, sagantaa Pilaanii qindaawaa magaalaa FF fi naannoo ishee irratti barumsa kennani. Dr Gizachoon kaartaan haaraa suni akka mootumaan jedhutti misooma kan fidu osoo hin taane Oromoota naannoo kan hiyyoomsee lafarraa buqqisu, seenaa, aadaa, dudhaa, safuu, amantaa fi hambaa Oromoo kan baleessee  halagaa duroomsu dha jedhani.

Dura taa'aan hawaasa Oromoo Frankfurt Dr. Tarrafaa G/tsadiqi, karaa ABO cimee galiin qabsoo bilisummaa Oromo galma gahuu dandahurratti yaada kennaniiru. kana malees hawaasni isaani QBO fi Oromoota biyya keessaa rakkachaa jiran cinaa dhaabbachuuf tattaaffi gochaa jiru ibsani.

Hiraarsa mana hidhaa Impaayera Itoophiya akeessatti Oromoorra gahuu fi FDG qeerroon deemaa jiru irratti Caalaa Haayiluu fi Guddataa Shuubeetiin wal-duraa duubaan hirmaattotaaf ibsi kennameera.

Qooda dubartootnii fi shammarreen Oromoo QBO keessatti qaban guddaa ta'uu isaa aadde Ilillii fi Falmattuun bifa hirmmaattota onnachiisuun ibsa kennani.

Dhumarratti haala yoroo fi adeemsa QBO irratti miseensi KHR-ABO, Dr. Dagafaa Abdiisaatiin ibsi erga kennamee booda marii, yaadaa fi gaaffiin hirmmaattotaatiin itti fufe.

Haga barii sa'aa 06tti weellisaa Haayiluu Kitaabaa uummata bohaarssaa bule. Lakkofsi Oromoota biyyaa Germany, Sweeden, Norwey, UK, Netherlands, fi Switzerland irra qooda fudhatanii hedduu dha. Harki caalaan hirmaattotaa dargaggoota yoroo ta'an, onnee guutuun irraa qooda fudhachaa fi ijaaramuun gara QBO itti makamuu akka fehan ibsachaa turani.

Macha-Tulama 50th Anniversary

Posted 7/30/2014

MachaTulama2014_AfanOromo-480x919

Deportation and Death in the Dhidheessa Concentration Camp

Posted 7/30/2014

The Name of the Abominable Crime is Politicide

The Mass Massacre & Imprisonment of ORA Orphans – Wallaga 1992-93

By Mekuria Bulcha, 27July, 2014

Part two

Introduction

In the first part of this article, published on this website on June 22, 2014 under the title “The Name of the Abominable Crime is Politicide: The Mass Massacre and Imprisonment of ORA Orphans – Wallaga 1992-93,” I described the humanitarian activities of the Oromo Relief Association (ORA) among Oromo refugees in the Sudan in the 1980s and discussed the repatriation of some 1700 orphans, who were taken care of by the association, to Oromia in 1992. As I mentioned in the article, the initial TPLF onslaughts on the fleeing ORA children and their guardians took about three months. The different sources that I consulted indicated that between 170 and 200 children were hunted down and killed or drowned in flight. In addition, an unknown number of their guardians—as well as inhabitants of the districts through which they passed who helped during their flight—were killed during the onslaught. At the start of the onslaught about 300 children were captured and sent to the Dhidheessa concentration camp.

Deportation, torture, and political indoctrination

As mentioned before, most of the children were either placed in the care of the people or were sent away to look for relatives before their teachers and caretakers scattered to hide or flee back to the Sudan to seek refuge. However, the TPLF search for ORA children continued for more than a year after the initial onslaught came to an end.  Apparently, many of the children who escaped the TPLF-forces’ bullets, and who were not arrested during the onslaught were traced, arrested and sent to jail. One of the survivors H.S. (who lives in a country neighboring with Ethiopia) told me:

I was about eight [years] old when the TPLF attacked us. I fled with the other children and adults in our camp.  After sometime, we smaller children, who were unable to keep pace with the rest in the flight, were given to families in different villages along the route. I was placed with a family in a village called Gaara Arbaa. Two of my shelter mates, Kuusaa and Dingata, were also placed in the neighborhood in the same village. However, after a few weeks, the TPLF found and captured us and took us first to Begi town and then to the Dhidheessa prison camp.

Consequently, the number of the ORA children who ended up in the TPLF jails and died whilst kept captive remains unknown. The limited information I could gather confirms that, generally, the children were treated with cruelty in the concentration camp.  In his letter to ORA (see the first part of the article), Raagaa mentions the names of some of the friends he left behind in the Dhidheessa concentration camp grieving that,

The fate of those children mentioned in this note, many hundreds of them, is that they were accused by the TPLF that they were brought up by the OLF and as such need to go through “re-education programs” of the TPLF. Can anybody imagine the children would fight the EPRDF/TPLF back? The truth is the children did not understand anything about the war.

Concerning the TPLF “re-education program,” another informant has also reported that “frequently the children are asked about their attitude towards the EPRDF” and that their “hands are fettered behind their backs” during the interrogations and that “the children’s skin was cut and wounded around their wrists from the rope” with which they were tied. To change their “political attitude,” the TPLF forced the children to participate in a “political education.” The OLF was demonized and the participants (prisoners) were instructed about the “crimes it had committed” and were made to shout anti-OLF slogans at the top of their voices.

Read the rest of this entry »

Washington DC: Hunger Strike Against the Killings of the Oromo Nation in the Ethiopian Empire

Posted 7/23/2014

The Oromos  in the Washington DC are on hunger strike against the killings and mass arrest of Oromo students in the Ethiopian empire.

                 

                     Oromos protesting Ethiopian government    

The western backed dictatorship in Ethiopian has been killing, prisoning, torturing and forcing to flee the Oromos. More importantly the largest ethnic group is jeopardized from exercising its socio-economic, political and ecological affairs in its homeland, Oromia.

In May 2014, protesting the so called INTEGRATED ADDIS ABABA MASTER PLAN  thousands of Oromo students have taken the stage peacefully through out Oromia; however, hundreds have been killed  by live ammunition.  Eventually tens of thousands arrested, many disappeared and fled.  Moreover, significant number of students dismissed from schooling and denied the graduation. Due to these injustice and subjugation, the Oromos in the Washington DC are on hunger strike for 72 hours, 23-25 August, 2014.

Oromiyaa: Reeffi Oromoota Hammaarreessaatti Awwaalame akka bahu Bulchiinsi Hararii Gaafate

Posted 7/23/2014

       Magaalaa Harar, Madda: Internet

Reeffi Oromoota Mootummaa Dargii Fi ADWUI  takkaahuu TPLFn ajjeefamanii bakka Hammaarreessaa jedhamutti jumlaan awwaalamee jiru akka bahee bakka biraatti awwaalamu gaafatame.

 Bulchiinsi naannoo Hararii ifatti  gaaffii kana dhiheessus, sababiinsaa reeffii suni kabajaan bakka malutti haa awwaalamu jedhamee yaaduun yookaanimmoo lafa keenyarraa kaasaa jechuuf akka tahe ifatti hin beekamne.

 Haa ta'uutii, gaaffii raaffa asii baasaa dhihaate sana, Dh D U O harkatti dideera. Sababiin OPDOn kennes reeffa kana yoo baafne uummata Oromoo fincilaaf nurratti kakkaasa kan jedhu dha jedhame.

 Haa ta'uutii, warri Hararii gaaffichatti cichinaan, bulchiinsa godina Harargee-Bahaa wajjin tahanii xumura akka itti godhan jechuun adda galame jedhe maddi Simbirtuu.

Dhiheenya kana Hammaarressaatti, lafti abbaa qabeenyaa Turkiif kenname wayita qotamu jumlaan reeffi Oromoota ajjeeffamnii hedduun argamuun kan yaadatamu dha.

Maddeen gara gara akka jedhanitti Oromoonni ajjeefaman kuni gariin "warra biya Somalia keessattii qabamanii Dargiin deebisee hidhaa tursee gaafa kufuuf jedhu ajjeesee bade" fi  "miseensota ABO" ti jedhamnaii yoroo gara garaa hidhamni mootummaan amma jiru-TPLFn achitti isaan ajjeese dha jedhu.

Reeffa sanaa fi eenyummaa warra du'anii irratti qaama OPDOs ta'e EPRDF irraa hanga ammaatti waan dhagaahame hin jiru.

Read the rest of this entry »

Oromiyaa-Ambo: Hidhamtoota Siyaasaaf Mirga Wabii Manni Murtii Murteesseef, Poolisii fi Dabballootnii Dhorkatani

Posted 7/23/2014

Qeerroo Bilisummaatiin, 18-07-2014

Manni murtii waliigala Oromiyaa ol-iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf kan murteesse humni Poolisa fi loltoota Wayyaanee guutummaatti dura dhaabbachuun murtii dhadacha Oromiyaa fashalsuun Oromoota hidhaatti deebise. 

Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna loltuu, tikaa fi poolisa of harkaa qabuun dura dhaabbachaa jira.‏

Sochii FDG Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun wal-qabatee FDG karaa nagaa uummaatni Oromoo Godina Lixa Shawaa diddaa sirna abbaa irree irratti gaggeessa jiru jabeessuun mootummaan faashistii Wayyaanee nu hin bulchu jechuun karaa nagaa uummata sagalee diddaa dhageesisaa jiru irratti mootummaan Wayyaanee baatii Eblaa irraa eegaluun hanga ammaatti uummata Oromoo hidhuu, ajjeessuu, ukkamsuun gara dabarsuu, madeessuu fi gochaa diinummaa uummata Oromoof qabu mul’isuuf jecha jiraachun beekamadha. Ilmaan Oromoo badii tokko malee jumlaan ukkanfamanii mana hidhaa wayyaanee Magaalaa Amboo fi naannoo isheetti argamanitti galfamani utuu mana murtiitti illee hin dhiyaatiin dararama kan jiran ta’uun ibsamera.

Read the rest of this entry »

OLF & SLF Joint Statement: Instigating Violence Between the Two Cousins Never Stops Us From Marching to Our Goal

Posted 7/23/2014

Joint Statement By the OLF & SLF, 20 July 2014

JointOLF_SLF2

 

By Oromo Liberation Front (OLF) & Sidama Liberation Front (SLF)

Time and again, we all have witnessed the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) led dictatorial regime of Ethiopia deliberately masterminding various forms of atrocities in order to remain in power. The regime uses its organized agents  to deliberately instigate violence between the various oppressed nations in the country. Although the ‘divide-and-rule’ tactics have been adopted by all oppressive rulers all over the globe, the tactics of the current regime in Ethiopia differ in one key aspect. They are aimed at driving a wedge between the most closely related peoples and communities. The regime has done this between the two Kush cousins, the Oromo and the Sidama people, time and again seriously undermining their basic human dignities and democratic rights.

The Oromo and the Sidama people are culturally, ethno-linguistically, socially, geo-politically & morally intertwined nations. The two largest Kush cousins also share similar ancestral origins and large expanse of territorial boundaries. The alliance between these two sisterly nations is founded on historical roots, therefore, it is unshakable. Moreover, the Oromo and the Sidama nations are fundamentally democratic and egalitarianism societies, and govern their respective nations by using their traditional democraticGadaa and Luwa systems, respectively. Both nations use the aforementioned noble socio-cultural and politico-economic heritages as the pillars of genuine democracy, just and fairness.

Read the rest of this entry »

Benishangul: Ethiopia is a Threat to the Peace and Stability of The Horn of Africa

Posted 7/23/2014

By Ahmed Abdi,  via ayyaantuu.com, 22-07-14

Ethiopia has been a threat to the peace and stability of the Horn of Africa , the north of Africa as well as Nilotic peoples since the creation of this strange nation of Abyssinia (Fake Ethiopia) .

A-Benishangul-man-in-Jalabeyah

The nations of the Horn of Africa have been facing maltreatment from the successive fake regimes of Abyssinia that have been exercising a policy based on bloody-wars- the same war that the merciless TPLF-junta came to power in 1991.

Abyssinia (Ethiopia) availed the competitions between European colonial powers in the black Continent,Africa. Specially the rivals of France and Italy that had been competing against each other to gain Ethiopia as their main outsourcing or to find a place for marketing for their goods; therefore, Menelik II received enormous support from Italy’s rival, France.

Read the rest of this entry »

NAMUU GAAZEXESSAA TAHAA?

Posted 7/21/2014

Qajeelcha Bultoo tiin, via  oromiatimes.org, 20-07-14

YAADA GAAFFII FI DEEBI'II OMNn OBBO DAWUD iBSAA WALIIN TAASISERRATTI KENNAME

NAMUU GAAZEXESSAA TAHAA?

SEENSA

Dalagni cuftuu fedhii fi dandeettii of-danda’e gaafta. Martinuu naamusaa ogummaa, seeraa fi akkaataa itti hojjetamuun masakama.

Namni tokko tahuu kan hawwuu fi dandeettii inni qabu wal-simatuu fi dhiisuu dandaha. Kanneen akkuma hawwanitti dalaga fedhan argatanii beekaman hedduutu jiru. Faallasaatiin, fedhiin jiraatullee dandeettii fi haaalli mijatuu dhabuun bakka yaadame kan hanaqatanis hedduu dha.

Ogummaan gaazexeessuumaas akkuma warreen kaanii fedhii(kaka’umsa), dandeettii, murannoo, seera, naamusa, beekumsa, fi hubannoo ogummaa sanaa sirriitti qabaachuu, guddifachuu akkasumas ittiin masakamu fi dalagarra oolchuu gaafata.

Kana jechuun, namni marti lafaa kahee gaazexessummaa tahuu hin dandahu jechuu dha. Kana jechuun, namni sabaa himaa irra dalaghu cufti maqaa sana himatellee, gaazexessaa tahuu hin dandahu. Namni marti loltuu  fi weellisaa akkuma hin taane jechuu dha.

GAXETEESSITOOTA OROMOO BIYYA ALAA

Ogummaa gaazexeessitoota Oormoo biyya keessaa kana keessatti ilaaluu hin feene. Sababiin isaas mootummaan akka fedheetti isaan ajajee waan dalaganiif , walaba tahanii hojjechuu hin dadahani. Kunimmoo isaan madaaluuf naa rakkisa. Dalagni isanaii akka walii galaattii arrabaa fi ija mootummaa ti. Warri biyya ambaa jiran garuu walabummaa yaadaa fi hojii waan qabanaiif hojii isaanii ija ogummaatiin gilgalamuu dandahu jedheeni waanan amaneefi.

Gaazexeessitoota Oromoo biyya alaa jiran, mee yoroof kan VOA-Afaan Oromoo dhiifnee, warri kaan hedduun, hedduun ogummaa gaazexeessummaa hin qabani yoo jenne dhugaarraa fagoo nutti hin fakkaatu.

Akkaataa saganataa fi oduu ittti dhiheessan, gaafii fi deebii taasisan, sirba affeeraanii fi bakkatti kutan, akka qophii tokkotti seenanii fi bahan, qabiyyeesaa, yoroosaa, jechoota itti fayyadaman, sirobboota affeeranii fi qabiyyee sagantaa dhiheessan wal-simachiisuu, seera ogummaan suni gaafatu qabaachuu, waanta jedhamuu fi hin jedhamne adda baasuu, sagalee fi fuula radio fi TVf tahu qabaachuu/dhiisuu, kkf hedduu hedduu tarreessuun ni dandahama. Ija kanaan yoo gaazexeessota Oromo madaalle hedduun isanaii hin jirani.

Muraasa irraa kan hafe warri gaazexessa jedhaman waan ogummaa gaazexeessummaa kan hubatan hin fakkaatu.

Fedhiin yoo jiraatellee xiqqaate leenjii bu’uuraa fudhachuu feesisa. Lafumaa ka’anii kan radio fi TV itti bahamu yoo tahe bu’aa isaarraa mudaasaatu caaluu mala.

SABABA BARRUU KANAA

Akkaataa gaazexeessitooni Oromoo irra caalaan itti dalagan hedduusaatti gammadaa hin turre. Sababiinsaas, qulqullina ogumaa fi beekumsa ogummaan suni gaafatu waan isaan hanaqatuufi malee jibbarraa kahuun miti.

Amma akkan kana barreesu na kakaase garuu, dhiheenya kana OMN fi namni Kadiro Elemoo jedhamu obbo Dawud Ibsaa waliin gaafii-deebii godhani dha.

Qeeqa kanarraa tarii waa baratamuun danda’u tarii yoo jiraateef jedheeni. Dabalataanis, yaada keessa kiyyaa gad-baasee ibsachuufi.

Yaada ani kennu kuni quuqama Oromummaa fi fooyyahina median Oromoo qabaachuu qaburraa ka’ee qofaa dha. Dhaaba kamuu deeggaree fi nama kamuu jibbuun kan barreeffame akka hin taane naaf haa hubatamu.

Kanaraa ka’uun ciminaa fi dhadhabina OMN fi Kadiroo Elemoo gaafii-deebii obbo Dawud Ibsaa waliin taasisan keessaa toko tokko kaasuuf yaala.

 CIMINA

1. Yaadonnii ka’an yookaan gaafataman duukaa-duubbee (sequencial) qabaachuusaa;

2. Dursee waan gaafatuuf odeeffannoo walitti qabachuuf yaaluu;

3. Yaadota hedduu tutuquuf yaaluu fi

4. Obbo Dawud Ibsaa obsaa qabaachuu fi deebi’ii namaaf galu kennuu.

HANQINA

1. OMN obbo Dawudii fi dowwattoota isaaf kabaja hin kennine: Media biraa yoo ilaaltan eenyummaa keessumaa isaanii  suurraasaa jalatti aangoo ykn qooda hojiisaa waliin barreessu. Kana gochuun keessumaa sana kabajee, daawwattooni dubbisuu malee dhagahuu hin dandeenye dubbisanii keessumaa sana beekuu dadahu. OMN kanaa gochuu dhiisuun kabaja dhorkateera;

2. Ifirratti amantee dhabuu: wayita gaafatu obbo Dawudiin takka “sii” jedha, takkammoo “ Isin” jedha. Kuni aadaa dha akka hin jenne, bifuma wal-fakkaatuun xumuruu qaba ture. Waanta lamatu wal-jalaa dhahe natti fakkaata, addaa fi kan sammuu dhaa qabu, namootni waa’ee obbo Dawud isatti himanii fi jedhaniin sammuunsaa guutamee waan jedhuunii wal-jalaa rukte natti fakkaata;

3. Gaaffiin dhihaate iftoomaa dhabuu: gaaffileen gariin ifa tahuu hanaqachuurraa obbo Dawud maal jette? Mee irra deebi’ i? Akka ati jette miti, Kkf wayita jedhan mul’ataa ture;

4. Gaaffii fi yaada adda baafachuu dadhabuu: Gaaffi jedhee yoroo waan tokkorratti dursee murtoo kennee, ibsas kennu mul’ataa ture. Boodarara gaafata. Kunimmoo ogummaa dhabuu fi wallaalummaa dalaga sanaraa madda,

5. Gaaffiin dheerachuu: gaaffiin dhihaate hedduunsaa dheeraa dha (gaafiin gabaabaa fi ifa hin turre);

6. Duraandursamee dhugaa fi dhara wal-makuu: Gaafii fi yaada obbo Dawudiif osoo hin dhiheessiine duraan dursamee dhugaa tahuu fi haala qabatamaa baruuf kan yaalame hin turre. Fknf, ABO-Shanee fi ABO-QC kora 2004 booda adda bahani jedhe ee gaafate. “ namni isinii fi jaallan keessan birii summii isin nyaachise fira keessani” jedhee gaafate. Kuni lamaanuu dhugaa fi soba ta’uu dursee qulqulleeffachuu qaba ture. Maaliifi ergaa inni dabarsutu miidhaa qaba;

7. Obbo Dawud Ibsaaf kabaja hin kennine: Obbo Dawud Ibsaa HD-ABO fi bakka bu’uu uummata kanaa ti (ABO Oromoof waan bakka bu’ee falmaa jiruuf). Biyya dhabneef malee prezideenti ykn muummicha ministeeraa Oromoo ture. Wayita gaafatu jechoota fayyadamuu fi yaadota gaafataman akka dhuunfatti asii gad-dabrataa ture. Kunimmoo isa gaafatamu miidhuu mala-namni hunduu kabaja waan fedhuf. Waan dhugaa fi sobni isaa adda hin baane, “situ akkas godhe”? Jechuun siriri miti. Akka biraatti gaaffuma sana, ulfinas osoo irraa hin mulqiin yaadasaa gaafachuu dandaha ture. Kunimmoo tarii GIBIZNET ykn “abaluutiin akkas jedheeni” akka jedhamuu fi tariimmoo wallaalumarraan tahu kan malu dha;

8. Obsa dhabuu: Yaadaa, ibsaa fi gaaffii dheera erga kaasee booda, deebii argachuufimmo obsa dhabee obbo Dwud dhiisaa, dhiisaa jechaa ture. Kunimmoo yaada dubbatamuu fi dhagaahamuu qabu hambiseera taha. Tarii akka inni fedhetti deebisuu waan dideef taha;

9. Ololaa fi ogummaan adda hin baane: yaadonni ka’an ykn gaafataman gariin hamii fi jette jettee diaspora keessatti akka tokkottis tahe akka biraatti hoogganoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoorratti odeeffaman amanee fudhatee geessee  obbo Dawud itti “maxxanse”. Kunimmoo accuracy and reality yaada sana hanqisa. Investigative journalism fi reality on the ground beekuu gaafata;

10. OMN ykn gaaffii-deebiin suni kaayyoo akka sabatti qabnu isa hanqata; gaafiilee akka sabaatti keessa keenyatti qofaa qabachuu qabnu media irratti bahuuf kan gaafatame ture. Fknf, akka Andargacho Tsigee osoo hoogganni Oormoos qabamaee “ Tarkaanfiin isin mootummaarratti fedhattani maali?” jedhe.

11. Dhugaa jiru dursee hin beekne: QCn yoom akka bahe, saganataa ABO 2004 fi 1998 maali addaaddummaan isaa?, kan bara 1973?, kan jedhu erga baree adda adduumaan maalii fi yoom akka dhalate, seenaa dhaabichaa beekuu feesisa ture;

Read the rest of this entry »

XIIQII FI HADHEEFFACHUU BARCHUUN DIRQAMA KEENYA

Posted 7/21/2014

Seenaa Y.G (2005) tiin, 20-07-14

Nama Oromiyaa keessatti guddatee amma Biyya alaa jiru tokko qeeqa naa dhiheesseen, barruu har’aa eegala. Kanaan duras waan kana kaaseen jira. Namni kun Bilisummaa keenya ni deeggara. Garuu Daandii bilisummaa keessan isinumatu ofitti dheeresse jedhee kulkulfatee dubbata. Baayyina keessan kana humnatti jijjiiruu qabduu nama jedhuudha. 

Read the rest of this entry »

THE INTERVIEW OF MR. DAWUD AND MR. LENCO WITH OMN, HOW FAIR WAS IT, DO WE LEARN SOMETHING?

Posted 7/21/2014

By Dandii Haqaa | July 18, 2014

1.  Background:

I do appreciate OMN for interviewing our true leaders, who have been the backbone for the success of our people secured so far and who are selfless in contributing their life regardless of the challenges we still facing. I also appreciate the effort of Mr. Kediro, though OMN is still a toddler and hence can make mistakes. But we have to ask critical questions if the mistakes throughout the interviews are intentional or lack of experience. I would take it as lack of exposure, but with so much curiosity. It is the responsibility for all of us, the stakeholders, to correct any mistake and go forward. So I would like to ask the following three questions, before making my observation and opinion:

  • How fair were the interviews handled both by the interviewer and interviewees?
  • Was there any lesson learned from the experience of the leaders to the level expected?
  • Was Mr. Kadiro a biased or balanced interviewer? 
  • 2.  My Observation:

     A. How fair was the interviews handled both by the interviewer and interviewees?

     

    I tried to compare the interviews of Mr. Lenco and Mr. Dawud and I even questioned myself, is that good to be arrogant sometime to be respected? But it shouldn’t be. As per my observation while it was Mr. Lenco who was not a bit fair toward Mr. Kediro, like saying “go and ask the dead Meles”, it was Mr. Kediro who was not fair toward Mr. Dawud in many occasions, while Mr. Dawud was very polite from the beginning to end.

Read the rest of this entry »