(UA-33684903-1)
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA. HUMNA TA'UUF BAKKAYYUUTTI HAA HOJJENNU!!

Posted 10/14/2014

SEENAA  Y.G(2005), 14-10-2014

Kutaa 2ffaa

Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada’u keessaa hangam ta’a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen amana. Seenaa Qabsoo Oromoo Jalqabaa hanga Bilisummaatti jiru yeroon itti katabnuu fi seenaaf keenyu ni dhufa. Hojii guddaan, yeroo sana asi butuuf hojjachuudha. Sochii itti jirru kana yeroo hundaa madaaluun dansaadha. Madaalliin kun gama lamaan ta’uu danda’a. 

Read the rest of this entry »

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NUAKEEKU QABA !HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU!!!

Posted 10/10/2014

SEENAA  Y.G(2005) , 10102014

Bara 2014” Ummati Oromoo Mirga Abbaa Biyyummaa isaa kabachiisuuf yk deeffachuuf, Biyya keessaa fi alatti Qabsoon gaggeessaa jiru, diina irratti waloon hojjachuun bu’aa qabeessa ta’uu qofa odoo hin taanee, keessa isaatti , sochiin Nama dhuunfaa eegalee amma dhaabaatti, dabrees/darbees amma Ummataatti gumaacha yoo taasifne, Injifannoon dhihoo ta’uu kan itti hubateedha jedheen amana. Nama waan hojjatame gamaagamee, isa itti aanuuf maaltu nu irraa eegama ? sochii keenya kana irra bal’ifnee yoo itti fufnee Gabrummaa jalaa ba’uu dandeenya, kana irra yoo wal dhaggeeffannee fi wal utubne…… jedhee kan herreeggateef, Barri 2014 barnootaa fi hamilee guddaa nu keessatti uumuu irra taree, sochii itti aanuuf bu’ura godhata. 

 

Read the rest of this entry »

Ethiopia: LONG JAIL SENTENCES FOR THREE MAGAZINE OWNERS

Posted 10/9/2014

Source: RSF

They fled the country before the trial and were convicted in absentia

Ethiopia’s federal supreme court yesterday sentenced three magazine owners in absentia to more than three years in prison on charges of “inciting violent revolts, printing and distributing unfounded rumours and conspiring to unlawfully abolish the constitutional system of the country.”

The three, who fled the country when the prosecution was mooted, are Addis Guday publisherEndalkachew TesfayeLomi publisher Gizaw Taye and Fact publisher Fatuma Nuriya. Their jail terms range from three years and three months to three years and eleven months.

Read the rest of this entry »

Amsterdam: Ayyaanni Irreessa Birraa oo'ee kabajame

Posted 10/5/2014

Ayyaanni Irreessaa/Irreechaa jiddu gala-europe gaafa Onkoloolessaa 4, 2014 Amsterdamitti bifa oo'aan kabajame.

Irreessi birraa bara kanaa akkuma bara dabree mijuu guuttateetu kan ayyaaneffatamee oole.

Kabaja kanaaf jecha daa'immanii haga manguddootti Oromootni biyyoota kan akka Netherland, Ixaalii, Jermanii, Belgium, Denmark, fi Norwey irraa hedduu fi firroottan aadaa Oromoo Dr. Asmaroom Laggasaa dabalate kan biroon  irratti argamanii turani.

Oromootni aadaan miidhaganii, haadholii fi shammara dura aansanii akkuma duudhaatti xinnaa guddaan MAAREEWOO jechaa gara hora Gasplein itti yaa'ani.

Abbaan Malkaa Dr. Baqqalaa G/Maaram erga sirna sana bananii booda I/G/K/ Irreecha qoppeessite kan biyya NL, aadde Angaatuu Baalchaa baga nagaan dhuftani jedhani

 Sanaan boodaa eebba mangudoo fi sirni irreeffannaa wal-duraa duubaan raawwatee, sirba fi nyaataa-dhugaatii aadaa akaakuu garagaraa dirree magariisarratti itti fufe.

Galgalsaas, sagantaan barnootaa kan Dr Asmaroom Lagagasaa fi kan biroo dabalatee sirbaan bohaaraa bulame.

Bal'innisaa qophii Simbirtuu miilanaa keessatti dhihaata. 

Oromo Scholars Raise Critical Question on Ownership of Nile Waters

Posted 10/3/2014

By Bosona T, (A note from an international conference)  via ayyanatuu.com, October 2, 2014

...The Ethiopian authorities say that they have sovereign rights over the waters that originate in their territory and will build the dam as planned. On their part, the Egyptians are threatening Ethiopia saying that they will defend their “rights” by any means. Describing statistically the great decrease in the volume of the flows of the Nile in tandem with a great demographic increase in the Nile River Basin the authors predict exacerbated conflict over access to fresh water in the future. Intrigued by the manner in which the two states are articulating their “rights” and claims over the Nile waters, they ask the question: “Who Owns the Waters of the Nile?” Pointing out that 86% of the waters of the Nile that reaches Egypt originates from Ethiopia, and that about 60% of that (86%) is from Oromia which is the actual “water-tower” of northeast Africa in general, these scholars raise the question whether the indigenous peoples such as the Oromo, the Gumuz and the Anuak have any rights over the Nile waters or not.... 

Read the rest of this entry »

When The TPLF's Personalities Expossed by an Insider, Birhanu Damte

Posted 10/3/2014

“A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy”, the futile attempt of successive regimes of Ethiopia

Posted 9/26/2014

Dr. Shugut Geleta's presentation on the fourth New-World Summit, 19-21 Sep. 2014

shigut4

                     New-World Summit in Brussels 

Your Excellency Mr. Chairman,

Dear Honorable guest speakers,

Ladies and Gentlemen,

It is a great privilege and honor for me to be among you today representing the Oromo Liberation Front. First of all, I would like to extend my deepest gratitude to the organizing committee for inviting OLF and having organized the 4th New World Summit that brought together the representatives of stateless states to discuss and share experiences about the potentials or obstacles that states are embroiling some genuine political causes today.

Ladies and Gentlemen,

The topic on which I am going to address is “A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation struggle for Freedom and Democracy”: the futile attempt of successive regimes of Ethiopia. Accordingly, my presentation is organized in five main parts. In the first part, I introduce Oromo (the people) and Oromia (the land) that are caught in an increasingly violent identity political struggle. In the second part, I will try to indicate the deep rooted conflict that led the Oromo people for being at odd to the Ethiopian Empire. In the third part, I point to the birth and grand objectives of Oromo Liberation Front. In the fourth, I will enumerate with some specific examples how all the Ethiopian regimes that seized power one after the other attempted to blackmail Oromo liberation struggle. Finally, I offer our view on the current political situation and the future scenarios on Oromo vs Ethiopia.

1) Who are the Oromo and Oromia?

Read the rest of this entry »

The UN Human Rights Council Adopted the Outcome of the UPR of Ethiopia

Posted 9/21/2014

Statement from HRLHA, 21-09-2014
The UN Human Rights Council adopted the outcome of the Universal Periodic Review (UPR) of Ethiopia on September 19, 2014. On that date, Ethiopia was given 252 recommendations by the UN Human Rights Council member States to improve human rights infringements in the country, based on the general human rights situation assessment made to Ethiopia on May 2014 at UPR.

Read the rest of this entry »

Artistootni Oromoo Lama Hiraarsa Itoophiyaa Miliqani

Posted 9/19/2014

Image result for amiin huseen

          Haadha Shumbee (Mihret W/Maaram)                                              Amiin Huseen

Artistootni Oromoo beekamoon lama daba sanyummaarratti hundaawe  mootummaan ADWUI-Itoophiyaa isaanii fi Oromoorratti raawwatu mormuun biyyaa bahani. Diraamaa, baacoo f filmii Afaan Oormoo guddisuu keessatti qooda guddaa qabaacvhuun uummata biratti hedduu kan jaallatamtu artisti Haadha Shumbee (Mihret W/Maaram) baradheeraaf hacuuccaa, dorsiisa, midhaa gara garaa isheerra gahaa turus amma gara lubbuutti waan deemeef biyya biraatti baqachuuf dirqamate

Aadaa Oromoo fi qabeenya Oromiyaa gama weelluutiin beeksisuu keessatti hedduu kan beekamu weellisaan Oromoo Amiin Huseenis akkasuma hiraarsi itti hammaatee amma itti cimee jireenya dadhabnaan biyyaa fi bioyyee jaalatu dhiisee koolu galuuf dirqame.

Artistootni kunneen ogummaa isaaniin saba isaniif hedduu kan gumaachaa turanii fi eenyummaa Oromoo ifa baasuu keessatti gahee isaan qabaniin uummata biratti hedduu jaallatamu.

Raadiyoon Simbirtuu akka isaan dubbiftee qulqulleeffatteeti artistootni kunneen yoroo amma biyya Europe keessatti hirkannaa  siyaasaa gaafatanii jiru.

Artisti Haati Shumbee (Mihret W/maaram) diraamaa fi fiillmiifaa kan hojjettuun allatti dhimma plan haaraa magaalaa Finfinnee fi naannoof bahe yoroo barattootni Oromiyaa hiriira bahanitti mormiif weelluun kan baafte suni dabalataan mootummaa biratti daranuu ilkaan itti ciniisachiise. TV Oromiyaarrtti uffata mallattoo ODAA qabu uffattee hin dalagdu jedhmtees miidhaan isheerra gaheera.

Weellisaa Amiinis weelluu isaa haaraa baase quuqqaa sabasaa waan calaqqisiisuuf dabalataan lubbuusaa dhabamsiisuu waan maluuf biyyaa bahuuf dirqamuu Raadiyoon Simbirtuu isaanirraa qulqulleeffatteetti

Weelluu Haadha Shmbee fi Amiin wal-dura duubaan kunoo ti, caqasaa.

 https://www.youtube.com/watch?v=1-IYjSJ5Ews

http://www.youtube.com/watch?v=7pShxvj1wxo 

Oromia Participates in the 4th New World Summit- Stateless State

Posted 9/18/2014

source: Royal Flemish Theatre, Brussels

The New World Summit will be held  from 19-21 September, 2014 in the EU's capital, Brussels; said the press released from the organization. "The Oromo Nation will participate at the 3-day 4th New World Summit, with the theme “Stateless State.” The Oromo Nation will be represented by Dr. Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front (OLF) at the Summit, which will be held in the Royal Flemish Theatre of Brussels – between 19 and 21 September 2014. TheNew World Summit will focus on the current concept of the ‘State’ exploring the question to what extent the ‘State’ is still capable of representing and protecting the people’s right to self-determination in the 21st century." said Gadaa.com

The New World Summit is an artistic and political organization founded by visual artist Jonas Staal, which explores the space of art to develop parliaments for stateless politics. Taking place in a parliament built inside the Royal Flemish Theatre, this fourth Summit will host twenty representatives of ‘stateless states’ worldwide.

The 4th New World Summit, titled Stateless State, invites twenty stateless political organizations to a parliament constructed inside the Royal Flemish Theatre in Brussels. These organizations have either been denied representation by a state, or they may wish to take over an existing state, or alternatively, create a new state altogether. Confirmed speakers at the Summit include political representatives of unacknowledged, yet nonetheless operational states, such as Kurdistan, Oromia, Basque Country and Azawad. The New World Summit explores the space of art to create new political structures that enforce equal representation of acknowledged and unacknowledged states alike.

What is at stake in Stateless State, the 4th New World Summit, is the question to what extent the concept of the state is still capable of representing and protecting a peoples’ right to self-determination in the 21st century. During the three day program, representatives of stateless organizations and states will discuss the meaning, potential or obstacles that the state embodies today through five consecutive segments, titled Oppressive StateProgressive StateGlobal StateNew State and Stateless State.

The city of Brussels is today’s embodiment of the crisis of the state. It is the site of an ongoing conflict over the existence of Belgium as a federal state as well the declining supranational project of the European Union. The rise of ultranationalism, which considers the EU to be a threat, calls for a return to the nation state as the only way to regain sovereignty, control migration and secure economic prosperity. At the same time, this myth of the sovereign state itself has been dismantled through whistleblowers’ recent revelations of global systems of mass surveillance.

It is in the light of the crisis of the state that we have witnessed international uprisings and social movements these past years. It comes as no surprise that many of the mechanisms enacted against stateless states – such as denial of history, systemic persecution and terrorist blacklisting – are now being used to criminalize new social movements as well. The attack of the state against its own citizens, through mass surveillance and politics of blacklisting, indicates that today’s condition of statelessness is on the verge of becoming a collective one.

Today’s social movements are embracing stateless internationalism to engage in political models that redefine solidarities between peoples beyond mere territorial disputes. Here, statelessness is not simply a product of victimization, but the prerequisite of a necessarily new model of political organization, mobilization and action. It is through the space of art that the New World Summit sets out to define the future of thisstateless state. 

Read the rest of this entry »

Will Scottish Referendum Encourage Africa's Separatists?

Posted 9/18/2014

Many African countries have secessionist movements, partly because their borders were drawn up by colonial powers in the 19th Century. Will the Scottish referendum lead to a greater push for independence on the continent?

_77651377_013f0152-7070-4f87-92a6-50174faf2b84

Read the rest of this entry »

Seenaa Gabaabaa Aaddee Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014

Posted 9/12/2014

Madda: Oromedia, 12-09-2014

        Aadde Faaxumaa Galmoo, 1930-2014 

Qabsoo ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahuuf godhaa jiru keessatti injifannoon hamma yoonaa galmaawan heddu. Injifannoolee tana galmeeysuuf, biyya keessa qofa odoo hin taane, biyyoota alaa keessattiis wal’aansoo cimtuu tu adeemsifame. Akkuma kan biyya keessaatti, wal’aansooleen biyya alaatti godhamaniis seenaa if dandaye qabu.

Read the rest of this entry »

Essence of the Scottish Referendum in the Eyes of an Oromo Nationalis

Posted 9/10/2014

By Boruu Barraaqaa (September. 09/ 2014)

It is obvious that both supporters and opponents of Oromian independence in Ethiopia are watching carefully what is going on in the UK. Both political entities have their own reasons for their respective wishes. Some Abyssinian elites could ridiculously try to resemble their cause to that of English elites, who were in the forefront of building the great nation, UK. However, there is no factual resemblance between the savage invaders from Abyssinia and the most civilized, prosperous and the leading democratic nation in the world. In spite of the fact that the British were once the brutal colonialist rulers in the world history, I don’t judge them by their history of yesterday in this context, but by who they are and what they are contributing for the betterment of our world today.

Read the rest of this entry »

Walaloo: Murannoon Haa Kaanu!

Posted 9/10/2014

Marsimoonaa tin, 09-09-14

Rooba keessa dhukkee kaasuun wahi jirtii
Sabaaf kan if kanne lubbuusaa takkittii
Goonni dirree jiraa hin riphne manattii
Kunneen 'facebook' gubbaa olola afuuftii
Gurratti hin qicannu lola interneetii
Dubbii tana dhiisaa sossoo'aa qabsotti!

Goota numa garree goottan goota caalu
Kan duratti bahee diinasaa haleelu,
Oromummaa dhugaan kanneen lubbuu dhabe
Yoom deeraa keessaa afaaniin lallabee?

Jajjaboo sabaa gootoowwan Aanolee
Ilmaan Murti Guutoo kanneen guyyaa kalee
Dura dhaabbachuun warreen diinaan lole
Diina girgireeysan sodaaf garan-gallee
Gootummaa isaanii arra ni wallaallee?

Ka'aa wal kakaasaa qabsoon 'facebook' dharaa
Lubbuu teenya sabaaf kennuu nurra jiraa
Fakkeenya goradhu akka Waaqoof Jaarraa
Dhugaadhaan hoojjadhu dhiisi dubbii garaa.

Hanga yoom jiraanna jireenya gadadoo?
Onneedhan horadhe tan Haaji Aadam Saaddoo
Gootichan yaadadhee akka Taaddee Birruu
Yeroon teenya amma tokkummaan hiriirru!

Bosona Baaleetiif amnaaf karaa bu'ee
Gaara Mul'ataatti kutannoonin ka'ee
Ekeraa na yaame,tan Hundeef Elemoo
Kutaa kudha tokko yaa ilmaan Oromoo...
Maaliif callifna ree sossoo'aa yaa qomoo!

Hanga yoomi dhiiroo kijiba afuufuun?
Afaanuma duwwaa teenyee wal sossobuun?
An tiyyaa muradhee ka'aa haa sossoonuu
Biyya teenya Oromiyaa harkatti haa galfannuu!!
Biyya teenya Oromiyaa harkatti haa galfannuu!!

Irreechi Mallattoo Tokkummaa Keenyaa ti!

Posted 9/1/2014

Seenaa Y. G 92005) tiin, 01-09-2014

Addunyaan keessa jiraannu kun, irra jireessa Seenaa Abbooti Biyyaa Saamanii kan kooti jechuun waan nu dursaniif malee, Itoophiyaanis taatu Addunyaan biraa akka nu duuba jiran ragaalee hedduu tarrisuu dandeenya. Har’a Gabrummaa jala waan jirruuf, haqa kana fudhachiisuun ni ulfaata ta’a. 

Read the rest of this entry »

Arresting and Torturing of Oromo Women and Youth does not Stop the Struggle of the Oromo People for Justice and Freedom

Posted 8/30/2014

Statement of the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa)

29-08-2014

Qeerroo EditQeerroo Edit

 

The Tigrayan minority TPLF-led Ethiopian regime has continued arresting and torturing of the Oromo nationals in an attempt to stop the struggle of the Oromo nation for freedom, democracy and justice. Currently, the atrocities committed by this regime on innocent Oromo civilians have been escalated to unimaginable scale. Hundreds of Oromo students, teachers, farmers, daily labourers, and civil servants are languishing in prisons located at several places in Oromia. The overwhelming majority of those who are sent to detention centres are subjected to severe and inhuman torture. Some have died in prison cells or thrown out of jail and left to die in hospital simply because they couldn’t stand the torture. Oromo nationalists Wako Tola (teacher), Usmayyo Musa (singer), Alamayehu Gerba (handicapped university student), Nimona Tilahun (former University student), Tesfahun Chemeda (engineer), Aslan Hassan (university student), and many others are all killed by the regimes police as a direct result of torture while in prison cells. Those who survive the brutal torture will be subjected to trumped-up charges and will be brought to judges of the kangaroo court of the regime. Before bringing to the court false witnesses are prepared and “evidence” is planted at their homes by the regimes police and convicted based on these fake testimony and made-up and planted “evidence”. Others are kept in prison indefinitely without any charge at all. In few cases judges render a “not-guilty” verdict after the prisoners have already spent several years in jail and let them go “free”. In some of such cases the police arrests them back before they even leave the court house and prepare other made-up charges. This has been a well-known and established norm of the judiciary system of the current regime in Ethiopia. Oromo students are subjected to such police brutality and unjust judicial process and branded as “terrorists” for no crime other than raising the rightful and legitimate questions of the Oromo people in a peaceful and non-violent manner. It is not an exaggeration if we say this regime in Finfinne (Addis Ababa) is a mafia regime, brutal than the former apartheid regime of South Africa.

Read the rest of this entry »

Waliin Waliif – Together for Each Other in Oromia!

Posted 8/28/2014

Waliin Waliif – Together for Each Other in Oromia! 

 

Background 
Since 1991 the TPLF have predominantly controlled government power in the country resulting in over 40,000 Oromo’s being unjustly detained and their lives destroyed. Retired Oromo elders, mothers, teenagers and children with their families are among the thousands of innocent Oromo civilians unlawfully imprisoned for long periods, with many losing their lives in prison as the result of a lack of adequate treatment and torture. Other Oromo civilians, counted in thousands, including farmers, business people, teachers, students and professionals have had their properties confiscated, lost their jobs and risked uncertain life in their homeland. 

On top of all these atrocious situations, the systematic complication of due legal process- such as high lawyer costs, prevent the Oromo detainees from accessing lawyers and bringing their case to hearing in the court system. Thousands of Oromo released from years of prison have fled to different countries and suffer in various refugee camps. By taking all these factors into account, and to support these victims as much as possible this “Waliin-Waliif” – literally ‘ Together for Each Other’ project has been established.

Goals: 
Assist Oromo detainees forgotten in prison for many years and still unable to access lawyers due to financial difficulties. Provide close and devoted support to Oromo children, those whose parents are in detention, through sending them to school as well as encouraging them in dealing with their daily hardship. Follow up and provide the necessary and possible support to Oromo detainee families suffering in the country. 

- Support Oromo detainees released from prison that have fled the country and are sheltered in various refugee camps in neighbouring countries. 

- Support those who have been physically injured or suffer illness from detention due to poor treatment. 

- Support Oromo girls and women in need of special and additional support in detention. 
Objectives:

Continuously report the ongoing suffering of the Oromo community in Ethiopia, to members of the Oromo diaspora around the world. Designating and engaging individuals living in various countries for the succession of ‘ Waliin Waliif’ Together for Each Other objectives. To empower Oromo who have been released from detention (particularly Oromo ladies), to be the achievers and leaders

Contact info:  walii.waliif1@gmail.com 
Waliin Waliif!

ETHIOPIA: Arrests and Detentions of Oromo Students Continued

Posted 8/27/2014

HRLHA – Press Release

August 27, 2014

HRLHA Fine

While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromo following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. The renewed violence by government forces against Oromo nationals started particularly following what was termed as “Lenjii Siyaasaa” (literally meaning “political training) that has targeted Oromo Students of higher educational institutions and has been going on in the past two weeks in different parts of Oromia.

Read the rest of this entry »

Naqamte: Diddaan Barattootaa Itti Fufe. Mootummaan Barataa 1 Ajjeesee, 800+ Ukkaamse

Posted 8/27/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madda: QBO, 27 Hagayyaa, 2014

Mootummaan leenjii siyaasaaf jecha barattoota godinoota 4, Wallagga: Bahaa, Dhihaa, Horroo Guduruu fi Qeellam irraa Yuniversiti wallaggaa, Naqamteetti waliti qabee ture.

Barattootni fi dabballootni osoo walii hin galiin waraanaan tikfamaa haga gaafa Hagayyaa 26, 2014tti wal-atakaraa turani.

Gaafa Hagayyaa 26, 2014 irraa kaasee garuu barattooni leenjii mootumaa didani, gaaffiin keenya hanga nuuf deebi'utti jechuun. Halkansaa waraannii addaa, Agaazii, mooraa fi bakka ciisaa barattootaa seenee dhukaasa bane. Barattootnis gamtaan dhaadhannoo fi sirba warraaqsaa dhageessisaa bulani.

Waraanni meeshaan, barattootni dhagaan wal-lolaa bulani, Naqamteenis mooraa waraanaa fakkaatteetti, akka gabaasa Qeerroo Bilisumaa Oromoo fi maddeen garagaraatti.

 Mootumaan barataa Oromoo 1 rasaasaan ajjeesee, barattoota 800 caalan ukkaamsee bakkii fi halli isaan keessa jiran hin beekamne. 

"ABO"n Kaayyoo Uummata Oromoo Malee, Hayyama Daldalaa Miti!

Posted 8/27/2014

SEENAA Y.G (2005) tiin, 26-08-2014

Addi Bilisummaa Oromoo  bu’aa ba’ii Ulfaataa fi Daandii dheeraa keessa dabree har’a ga’uuf, Wareegama Ilmaan Oromoo qaqqaalii nu gaafateera. Wareegamni qaqqaaliin kafalaman, har’a ga’uu “ABO” kan nuuf mirkaneessu qofa osoo hin taanee, Kaayyoo isaa akka galmaan ga’u illee nu dhugeessa. Har’a seenaa ABOn keessa dabree hundeessitootaa fi warra lubbuu fi jireenya isaanii wareeganii isa jiraachisan irraa kan gaafannu hin qabnu. Seenaa fi Kaayyoon ABO yoo xiqqaate dhaloota sadii keessa jiraachuun hin shakkisiisu. 

Read the rest of this entry »

Ambo: Barattootni Leenjii Siyaasaaf Waamaman gaaffii Mirga Sabaa kaasani

Posted 8/21/2014

Barattootni godina Shawaa-dhifaa fi Hororo-Guruu Wallaggaarraa leenjii Siyaasaaf Yuniversitii Ambootti waamaman kan dursu gaafii mirgaa ti jedhani.

Barattooni kunneen gaafa Hagayya 20, 2014 magaalaa Amboo keessa naannahuun Oromoo hidhuu, ajjeesuu fi saamuun haadhaabbatu! Barattootni hidhaman haa hiimakani, Oromoon abbaa biyyaa tahee osoo jiruu halagaan dhiitamuun haa dhaabbatuu fi kan biroo dhaadhannoo dhageessisaa oolani. 

FDG marsaa 2ffaaf dhohe kana uummanni magaala Amboo deeggareera jedhu maddeen ijaan argan.

Barattootni kunneen mootummaan leenjii siyaasaa jedhee aanota godina Sh/Dhihaa fi godina H/G/W, aanaa Jimmaa Raaree fi Guduruutii kan walitti qabe ture.

Magaalaan Amboo waraanaa fi humna tikaan muddamtee jirti. Hanga ammaatti miidha fi hdihaan jiraachuu nu hin geenye.

Guyyaa 1tti Shawaa Bakka 3tti konkolaataan Garagale, Barattootni Oromoo madaahani

Posted 8/21/2014

Leenjii siyaasaa mootummaanf gara yuniversitiilee sadiitti geeffamaa kan turan barttoonni Oromoo  Roobii madaahani. Sababiinsaas konkolaataan isaan fe'ee deemu garagaleetu.

Godina shawaa-dhihaa, Amboo fi naannoosheetii humnaan fe'amanii leenjiif gara Jimmaa kan deemaa turan barattooni, gaafa 20 Hagayyaa, 2014 konkolaatan Walisootti garagalee ijoolleen 20 madaahan mana yaalaa Walisoo seenani.

Gindabarat irraammoo gara Ambootti barattoota fe'anii kan deemaa turan konkolataan lama garagalanii ijoolleen akka jiranitti madaahaniiru, maddi keenya akka jedhetti. Bakkisaa fi namni meeqa akka madaahan nu geenye.

Shawaa-kaabaatii barattoota fe'ee gara Adaamaatti kan deemu immoo Cancootti garagalle,

miidhaan gahe hin beekamne. 

Yuniversitii Wallaggaa: Leenjiin barattootaa osoo hin eegaliin fashale

Posted 8/21/2014

Leenjii siyaasaaf gara Yunversitii Wallaggaa kan seenan barattoonni Oromoo dabballoota waliin walii-galuu dadhabani. Gaaffii barattootni kaasaniif dabballoonni deebisuu hin dandeenyu jennaan, kan humna hin qabne waliin hin marihannu jechuu galma leenjii dhiisanaii bahani, Naqamtetti.

    Yuuniversitii Wallaggaa

Barattootni Yunversitii Wallaagaa Naqamatetti wal-gahan, 'yoroo boqonnaa fi tibba itti maatii kenya gargaarrutti waan nu waamtraniif, dursa durgoon yoo nuuf kenname malee wal-gahii hin teenyu"jdhani. Dabballoonni Dh. D.U.O. immoo kana gochuuf humnasaa hin qabnu jennaan barattootni kan kana gochuu hin dandeenye waliin marihachuu hin daneenyu jechuun dhiisanii yaa'ani jedhe maddi Simbirtuu.

Damee Gimbiittis gaaffiin wal-fakkaataan kaée, dabballoonni tole ni kafallaa jedhanii qaboo leenjii isaanii wayita beeksisan barattootni Oromoos "dhimmii kaartaa magaalaa Finfinnee nuuf qabamee irratti akka marihannu feena"jedhanii qaboo dhiheeffatani. Dabballoonni kana gochuu hin dandeenyu jennaan walii-galteen dhibe. Hanga gaafa 20-08-2014tti leenjiin hin eegalle, akka madda keenya keessaatti. 

Egypt announces 'new vision' for Ethiopia's dam

Posted 8/19/2014

Egypt's Irrigation Minister Hossam El-Moghazi told privately owned Mehwar channel that Egypt has a new "vision" regarding Ethiopia's planned Grand Renaissance Dam ahead of another round of talks in the Sudanese capital.

In a phone interview, El-Moghazi said the Egyptian delegation will head to Khartoum on 24 August for two days of discussions.

"Egypt has a new vision, that will not affect Egypt's water share, and we are expecting that the other party responds to it," said El-Moghazi.

Read the rest of this entry »

Ethiopian athletes planned to seek asylum

Posted 8/19/2014

Source: The Associated Press, 18-08-2014

EUGENE — One of four Ethiopian athletes who went missing during an international track meet in Eugene told a police officer all of them plan to seek asylum in the United States, according to a newly released University of Oregon police report.

Amanuel Abebe, 17, told the police officer that he and three others on the Ethiopian track team, who are 18, planned to apply for asylum at a U.S. immigration office in Portland on July 28, The Register-Guard reported Sunday.

The runners were reported missing from the World Junior Championships in Eugene over the July 26-27 weekend, fueling some speculation at the time that they were planning to seek political asylum in the U.S.

Three of the athletes were found with acquaintances in Beaverton.

The fourth, Zeyituna Mohammed, was found with acquaintances in Federal Way, Washington.

Mohammed, 18, told a local police officer through an interpreter that she may seek asylum. Ethiopia has seen significant political turmoil and human rights abuses in recent years, and Mohammed said she is afraid to return there, the newspaper reported.

Read the rest of this entry »